EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)
I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
Az eb
tulajdonosának neve:
címe:
ir.szám:
helység:   Miskolc   NEM Miskolc
utca: hsz:
tartójának neve:
címe:
ir.szám:
helység:   Miskolc   NEM Miskolc
utca: hsz:
telefonszáma:
e-mail címe:
II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok
Az eb
fajtája: színe:
neme: hívóneve:
születési ideje:
   
tartási helye:
ir.szám: helység: MISKOLC
utca: hsz:
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok
Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén
Van az eben chip ?:
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
Az eb
oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:
oltási könyvét kiadó állatorvos neve: veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag:
oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője száma: az oltóanyag gyártási száma:
oltását végző állatorvos neve: oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:
V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:
Az eb veszélyessé minősítve:
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
1. lépés: Ki kell tölteni az adatlapot
2. lépés: A "Letöltés PDF-ben" nyomógombra kattintva letölteni az adatlapot
3. lépés: A letöltött PDF fájlt kinyomtatni
4. lépés: A kinyomtatott adatlapot aláírni
5. lépés: Az aláírt adatlapot beküldeni email-ben, postán vagy személyesen,
(Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: személyesen vagy postai úton Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. alatti címre; személyesen a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákon; faxon a 06/46/512-801 fax számra; vagy a hatosag@miskolcph.hu elektronikus levélcímre küldve.)
az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP”- nyomtatványhoz
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is. A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.